Läs om André Saxbos utveckling hos oss på JSB, från praktikant till projektledare.


Säker arbetsmiljö
Läs om vårt arbete kring säkerhet i vår säkerhetsbroschyr.
Byggservice

Byggservice

JSB har en omfattande byggserviceverksamhet. Byggservice är främst inriktat mot mindre ny- och ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll. Kunderna är i huvudsak industrier, fastighets- och försäkringsbolag. Det är ofta ett löpande samarbete som byggar på goda och långa relationer där JSB har god kännedom om fastigheter och både sköter om löpande renoveringer och akuta uppdrag. Byggservice består av 300 miljoner kronor av den totala omsättningen.

Om-JSB-patrik