Läs om André Saxbos utveckling hos oss på JSB, från praktikant till projektledare.


Säker arbetsmiljö
Läs om vårt arbete kring säkerhet i vår säkerhetsbroschyr.
Entreprenader

Entreprenader

Vår entreprenadverksamhet består av nybyggnation och ombyggnader i södra Sverige samt vårt konceptbygge Trygga Boendet som är rikstäckande. JSB:s kunder är främst kommuner och landsting samt industrier och fastighetsbolag. Entreprenader är den största delen av JSB:s verksamhet, med omsättning ca 800 miljoner kronor år 2014. JSB arbetar med noga utvalda underleverantörer och är med sina certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö en av de tongivande drivkrafterna för en positiv utveckling i branschen inom flera områden. Uppdragen skiftar i karaktär. Från nybyggnation av hyresfastigheter till avancerade specialprojekt för industrin. Andra exempel på uppdrag är renovering av sjukhus och skolor.


Upprustningen av Östralycke äldreboende är nu halvvägs till invigning.

Lyft för Kvarteret Dalsland
JSB:s och Karlshamnsbostäders partneringsamarbete i Kvarteret Dalsland är genomfört och den 25 april var det invigning tillsammans med de boende.


– Roligt att få ge kvarteret ett rejält lyft inifrån och ut med fräscha lokaler och bra utemiljö, säger Thomas Svensson, platschef.

De fem husen i Kvarteret Dalsland är byggda i början av 60-talet. Totalt rör det sig om 147 lägenheter och en yta på ca 10 000 kvm. Bland annat har alla stammar har bytts, köken har renoverats, nytt kakel har satts och balkongerna renoverats och blivit större. Husen har fått nya fönster och dörrar, fasader har putsats och ett nytt yttertak är på plats. Området har också fått nya tvättstugor och miljöhus, med mera. Utemiljöerna har renoverats för att vara funktionella, trygga och inbjudande under hela året, med nya lekplatser och mötesplatser för alla åldrar.

Dalsland_Bild_11

Ett annat exempel är E.ON i Malmö som stod färdigt 2012. Ett hus där all energi är förnybar och lokalt producerad.

EON-04

E.ON huset ligger mitt emot Turning Torso och har ritats av den prisbelönade arkitekten Cord Siegel. Husen förenar hållbarhet med estetiskt genomarbetad design. I detta projekt tillförde JSB en av sina många specialiteter – att arbete med betong. 2010 uppmärksammades JSB:s tidigare arbete med Betongpriset vilket var en del i att JSB fick entreprenaden för E.ON. I projektet E.ON krävdes en kvalificerad partner eftersom bygget innefattade avancerad teknik och nya lösningar.

EON-17

Efterfrågan på hyreslägenhet för seniorer 55+ är anledningen till förhandlingsentreprenaden på Pantarholmen för Stiftelsen Hemmet i Karlskrona 2012-2013.

Hemmet-03

Andra stora entreprenader är totalrenoveringar. Vanligt i dag är omfattande arbeten med exempelvis stambyte, byte av balkonger och fönster. Under miljonprogrammets dagar perioden 1965-1975 uppfördes ca 940.000 hushåll i Sverige. Många av dem är nu i behov av renovering.