JSB bygger en närmare naturupplevelse
Boende i Kristianstad, turister och naturentusiaster kan snart glädja sig åt ännu en ny spång i Naturum-området!
Spången i Helge å

April 2018 ingick JSB ett ramavtal med Kristianstad kommun och ett av projekten, en ny spång över Helge å, påbörjades i september. Spången är en form av ”brygga” som tillåter oss att komma närmare naturen, och längst ut finns ett ”gömsle”. Väggarna och gömslet kläs med thermowoodpanel i två olika bredder som blandas för att efterlikna Naturum. Gömslet är ett slags undanskymt hus, som är byggt åttakantigt, med små gluggar där naturentusiaster kan observera djurliv utan att störa. Stefan Johansson, snickare på JSB, tror att gömslet kommer bli en idealisk plats för fågelskådare. 

 

Jacob Engvall, arbetsledare på JSB, berättar om den stora fienden i projektet - vattenståndet. Med sin låga position i landet, så varierar vattennivån vid Naturum mellan 0-50cm. Detta medför därmed risker och ibland förseningar, som arbetarna är noga med att handskas med på ett korrekt sätt. Jacob fyller dock i att projektet är väldigt roligt, då det är ett annorlunda projekt som tydligt börjar ta en vacker form!