JSB fortsätter sitt samarbete med Galaxen Bygg!
"Våra medarbetare är det viktigaste vi har"
Ergonomi vid skrivbordet, ute och inne

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. Hösten 2017 så anlitades dem av JSB för att utbilda personalen i belastningsergonomi på byggarbetsplatsen. Galaxen gjorde det mycket bra så därför valde dem att anlitas igen, men denna gång med fokus på kontorspersonalens arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv. Fjärde december genomfördes de två första utbildningarna i Malmö, av Emelie Axell från Galaxen som gjorde det på ett mycket bra och lärorikt sätt. 

 

En av hjärtefrågorna det kommande året är växlandet mellan arbeten ute och inne, för exempelvis platschefer och arbetsledare. Men Mats berättar att JSB siktar på att alla medarbetare som jobbar i kontorsmiljö ska få denna utbildning, för att minska risken för belastningsskador. ”Våra medarbetare är det viktigaste vi har” fyller han i.