JSB tecknar flera byggserviceavtal
JSB har tecknat byggserviceavtal med Karlshamns kommun och dess bolag. Företaget har även säkrat fyra betydande ordrar i länet som ytterligare säkrar JSB:s position på byggmarknaden.
Partneringkontrakt med Karlshamns kommun

Förutom byggserviceavtalen med Karlshamns kommunkoncern, har JSB skrivit partneringkontrakt med Karlshamns kommun på 500 miljoner kronor. Avtalet omfattar nybyggnation av skola i Mörrum för 500 elever, ny återvinningscentral, ny brandstation, nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter och tillbyggnad av Jössarinkens ishall. Därtill om- och tillbyggnation av Hällaryds skola, förskola och bibliotek. 

När det gäller byggserviceavtalen omfattar överenskommelsen löpande underhåll av kommunkoncernens fastighetsbestånd. Avtalen löper på två år med två års option. 

 

– Det är glädjande att ha fått förtroendet. Ramavtalet innebär att vi kan trygga verksamheten både på kort och lång sikt, säger Patrik Eriksson, byggservicechef på JSB i västra Blekinge. 

 

JSB är även stolta över ett avtal med Karlshamnsbostäder på ca 250 miljoner kr. 

Det gäller upprustning av ca 850 lgh inom det sk. miljonprogrammet Det är ett stort antal flerbostadshus och andra boenden som är i behov av upprustning och som omfattas av denna entreprenad där bl a Möllebacken och Mariegården kan nämnas. Arbetena med upprustningen beräknas pågå i ca 8 år, säger Patrik.  

Det är glädjande att ha fått förtroendet. Ramavtalet innebär att vi kan trygga verksamheten både på kort och lång sikt
 Patrik Eriksson, byggservicechef på JSB i västra Blekinge. 
Text och foto: Krisztina Andersson