Medarbetarnas säkerhet är vår högsta prioritet!
JSB är ett företag där alla ska trivas, må bra och känna sig trygga. Därför har säkerhet och arbetsmiljö högsta prioritet i vår verksamhet. Som en del av ökad trygghet på arbetsplatsen är sedan den 1 januari 2016 obligatoriskt med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige.
Nya ID06 2.0

De nya ID06-korten används nu i skarpt läge och från och med den 22 januari 2020
gäller enbart de nya ID06-korten ID06 2.0 på svenska arbetsplatser.
De gamla ID06 korten är inte längre giltliga efter den 22 Januari.
 

ID06 på alla arbetsplatser - ett kraftfull säkerhetsverktyg

Trots att det inte längre är en nyhet så är det värt att lyfta att alla våra medarbetare använder sig av ID06 på arbetsplatsen och den nytta som detta bidrar till. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Detta är väldigt viktigt för att säkerställa att endast behörig personal med rätt kompetens befinner sig på arbetsplatsen.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:
  • Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
  • Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
  • Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet. 
Andra skyddsregler vi har, som är obligatoriska på alla våra arbetsplatser är:
  • Skyddshjälm: Hjälm skall användas för att skydda huvudet. Våra hjälmar har också hörselskydd och visir. 
  • Varselkläder på överkroppen: Varselkläder på överkroppen är obligatoriskt. Du syns bättre med varselkläder. 
  • Skyddskor med spiktramskydd och stålhätta: Skyddsskor är obligatoriskt på våra arbetsplatser. Spiktrampskydd och stålhätta ger ett bra skydd.

 

Tydliga riktlinjer och principer i kombination med kontinuerliga utbildningar med fokus på säkerhet gör att vi skapar säkrare arbetsplatser tillsammans.