Nöjd kundindex - NKI 2018
Koncernen

Antal kunduppföljningar totalt: 58 st fördelat enligt nedan

 

Entreprenad

Utskickade: 23 st

Besvarade: 12 st

 

Byggservice

Utskickade: 35 st varav 8 st Ramavtal

Besvarade: 20 st varav 6 st Ramavtal

 

Entreprenad har en svarsprocent på 52%

Byggservice har en svarsprocent på 67%

 

Entreprenader

Analys av rapport: Fortsatt ökning på kvaliteten. Kraftig ökning på projektets arbetsgång.

Byggservice

Analys av rapport: Vi har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning vad det gäller ordning och reda på arbetsplatsen. Kunderna är fortsatt väldigt nöjda med kvalitén på utfört arbete, även här ökar vi något i år.