Nu kommer JSBs typhus BO MINI även till Stockholm
JSB ska bygga 144 lägenheter i Tyresö, Stockholm, åt Tyresö Bostäder AB.

I början av 2016 tog Charlotte Ohm, Fastighets- & marknadsutvecklare på Tyresö Bostäder, kontakt med JSB angående en tomt som Tyresö Bostäder var intresserade av att bygga JSBs Bo Mini på. 

Hösten 2016 var detaljplanen antagen och kort därefter påbörjades processen med kontraktuppgörelse som i sin tur var klar i maj 2017. Den 1/6 2017 började markarbetet och den 13/9 hölls första spadtaget.

– Genom den snabba processen och möjligheten att avropa redan upphandlad entreprenad kommer vi att kunna erbjuda prisvärda hyresrätter med bra kvalitet.
Maria Öberg, VD på Tyresö Bostäder.

Tyresö kommun växer och utvecklas och det är glädjande att vi kan vara med och bidra till fler boenden.
Fyra stycken Bo Mini 5-våningshus ska byggas med övervägande 1:or och 2:or, varav 2:orna förses med stora balkonger. 

Sammanlagt ska det byggas 140 lägenheter som allihop präglas av en stabil grund med miljötänk. Husen är väldigt energisnåla och ska försörjas med bergvärme. 
Fiber ingår även i alla lägenheter. Byggnationen av hus 1 och 2 kommer vara med komplicerad då det bergiga landskapet kräver sprängning och borrning, dessa förväntas dock vara klara i November 2018. 
Hus 3-4 förväntas vara klara till semestern 2018.

– Vi på JSB är glada och stolt över att få ta vårt typhus Bo Mini till Tyresö i samarbete med Tyresö Bostäder AB, och belyser vikten av prisvärda lägenheter i detta område.
Pether Fredholm, VD på John Svensson Byggnadsfirma (JSB).