Nya utrymmen för Sölvesborgs unga!
I Falkvik, Sölvesborg, svarar JSB för en omfattande ny-, om- och tillbyggnad av Falkviksskolan på uppdrag av Sölvesborgs kommun!
Nya Falkviksskolan

Idag går 130 elever på skolan. Efter ny-, om- och tillbyggnad kommer ca 240 elever att gå på skolan. Nybyggnationen, på ca 2300 kvadratmeter består av tillagningskök och förrådsbyggnader. Slutbesiktning sker i maj 2020.

 

– Dialogen med beställaren fungerar mycket bra och bygget flyter på enligt plan. 

Vi känner oss stolta över att igen få förtroendet att jobba i partnering. 

Vi projekterar och samverkar i projektet för att gemensamt med Sölvesborgs kommun komma fram till en kostnadseffektiv, långsiktig och hållbar lösning. Vi på JSB har genomfört flera lyckade partneringprojekt, säger Jan Ohlin, lagbas.

 

Text och foto: Krisztina Andersson