Säkra lyft
JSB utbildar internt för bättre sammanhållning och samarbeten!
Att utbilda internt och vara säkra tillsammans

Det lyfts dagligen stora mängder material med olika typer av kranar på JSBs byggarbetsplatser. Riskerna är stora när lyft görs så därför är kunskap om hur man kopplar och signalerar är oerhört viktigt. Om något oförutsett händer eller går fel vid lyft av material är riskerna mycket stora om personer befinner sig i närheten. Och på JSB jobbar vi väldigt ofta med att utbilda i arbetsmiljö och säkerhet internt!

"Vi utbildar internt därför att så kan vi genomföra utbildningar med kort varsel när behov föreligger. Ibland så håller vi utbildningen ute på våra arbetsplatser vilket är en stor fördel. Vi säkerställer också att kompetensen finns inom företaget genom att alla får utbildning och handledare finns inom företaget", berättar Mats Björnlund, arbetsmiljöspecialist och handledare för utbildningen på JSB.

 

I förra veckan pågick en "säkra lyft"-utbildning på JSBs huvudkontor i Asarum. Cirka 13 stycken befann sig på den interna utbildning, varav 5 stycken var från samarbetspartnern Ventex. 
"Vid detta utbildningstillfälle så fick vi en förfrågan från Ventex, som är en viktig samarbetspartner till JSB, om de kunde få delta i kursen. Svaret blev självklart ja! Det är tredje gången Ventex utbildas av JSB. En eloge till dem, som insett att det är viktigt för deras personal att ha kunskap om att arbeta säkert vid lyft av material", avslutar Björnlund.

 

Har ni fler frågor om hur JSB arbetar med säkerhet och arbetsmiljö? Kontakta mats.bjornlund@jsb.se!