WTC i Karlskrona är en hjärtsäker zon!
För att kunna agera på bästa sätt om någon drabbas av ett hjärtstopp.