Musikscen i Växjö
Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation av musikscen
Byggtid: 
2013-12-01 to 2014-05-31
Beställare: 
Växjö kommun
Plats: 
Växjö