Nybyggnation Kvarteret Nestorn 2
Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation 6 st lgh LSS-boende
Byggtid: 
2013-02-01 to 2013-09-30
Beställare: 
Tingsrydsbostäde
Plats: 
Tingsryd