Bo Lamell En ny generation kombohus

Bo Lamell

Sedan den 1 juni 2020 bygger JSB den nya generationens kombohus för Sveriges Allmännytta. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet. Bo Lamell är ett av de två nya koncepthusen som är redo för avrop.

Bo Lamell är ett flerfamiljshus i 2-6 våningar med hög flexibilitet. Det kan byggas fristående, ihopkopplat eller i kvartersform och passar lika bra i ny som äldre bebyggelse. 

Ovanligt flexibel huskropp
Huset har flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Trapphuset kan anpassas efter varierande marknivåer, krav på högre bottenvåning, genomgående entré och utrymningskrav som Tr2-trapphus.

Långsiktig hållbarhet 
Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Den tunga stommen i miljöklassad betong är värmetrög vilket  också gör huset hållbart och effektivt ur ett energi- och teknikperspektiv. 

Arkitektens ord

Ett bostadshus som är flexibelt ur flera synpunkter och kan byggas fristående, ihopkopplat och även i kvartersform. Passar lika bra i ny som i äldre bebyggelse.

Peter Lingstrand

Specifikationer

Antal våningsplan: 2-6 våningar. Kan byggas högre vid behov.

Lägenhetstyper: 1-4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättninga av lägenheter: Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak: Sadeltaket kan varieras i material för beklädnad; papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger: Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda: 51,1 kWh per kvm. Detta är långt under dagens BBR-krav på energianvändning och möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad: Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation.
De avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning: Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.

Bygg våra koncepthus med AR-teknologi

I nya appen JSBcraft kan användaren interaktivt bygga upp JSB:s koncepthus Bo Punkt och Bo Lamell i fullskala på den plats man planerar att byggnaden ska byggas på.

Genom att justera antal våningsplan, fasadfärg och hur solen faller på huset får man en uppfattning om hur huset upplevs i den verkliga miljön och integrerar med omgivningen. Vilket i sin tur ger stöd och trygghet i viktiga beslut i ett tidigt stadie under byggprocessen.

JSBcraft bygger på AR-teknologi vilket innebär att man förstärker verkligheten genom att addera virtuella faktorer i en verklig miljö. Den ska verka som ett extra stöd och trygghet i kundens beslutsprocess vid byggandet av JSB:s Koncepthus. 

Kontakt

Johan Persson
Affärsområdeschef JSB Bostad

Dokument

Presentation och fakta
Kontakta oss