Bostäder

Konceptbostäder

Vi bygger för fler i hela Sverige. Våra flexibla konceptbostäder inom JSB Bostad bidrar till att fler kan bo bra. Från och med juni 2020 bygger vi även kombohusen Bo Punkt och Bo Lamell, den nya generationens kombohus med ännu högre flexibilitet än tidigare.

En smidigare paketlösning
För alla våra konceptbostäder ingår underlag för investeringsbeslut och kontrakt till ett fast pris vilket eliminerar behovet av förarbete som projektledning och upphandling av arkitekt eller konsulter. Byggnaderna är standardiserade och industriellt producerade vilket ger fördelar som snabb igångsättning, korta ledtider och trygghet. Samtidigt möjliggör det stora volymer.

Entreprenad

Vi arbetar med en bredd av projekt på entreprenad. Efterfrågan på bostäder, skolor och förskolor är störst, men specialprojekt och kommersiella fastigheter förekommer också. Bland projekten finns även renoveringar av befintliga fastigheter, både totalrenoveringar och större arbeten som stambyten och byte av balkonger och fönster.

Byggservice

Inom byggservice ser vi i första hand till att befintliga fastigheter är i gott skick. Uppdragen består huvudsakligen av ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll, men även mindre nybyggnationer. Byggservice är i många fall en renodlad servicetjänst där våra erfarna hantverkare och flexibla arbetssätt möjliggör både löpande renoveringar och akuta uppdrag.

Fastighetsutveckling

JSB utvecklar och projekterar fastigheter i egen regi. Den största delen av vår fastighetsutveckling sker inom vårt affärsområde JSB Fastighetsutveckling. Där erbjuder vi i första hand vårt populära typhuskoncept, men vi bygger också unikt framtagna projekt.

Kontakta oss