Arbetare på JSB ståendes på en byggställning med skyddsutrustning

Arbetsmiljöveckan 2024

Vi på JSB strävar efter att minimera risken för olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen. Därför är det återigen dags för Arbetsmiljöveckan på JSB 20-24 maj 2024, och i år är temat:

  • Riskbedömning och arbetsberedning på våra byggarbetsplatser 
  • Införandet av våra reviderade ordnings- och skyddsregler 

Riskbedömning och arbetsberedning

Att göra regelbundna riskbedömningar är avgörande för att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Att riskbedöma innebär att man undersöker arbetsplatsen för att identifiera eventuella risker, bedömer hur farliga riskerna är, vidtar lämpliga åtgärder och följer upp att åtgärderna har fått avsedd effekt.

För vissa arbetsmoment behövs även detaljerade skriftliga arbetsberedningar. En arbetsberedning ger en god förutsättning till att planera sitt arbete för att undvika risker och därmed även möjlighet att identifiera vilka hjälpmedel och vilken utrustning som behövs.

Reviderade ordnings- och skyddsregler

JSB:s ordnings- och skyddsregler har genomgått en revidering. Under arbetsmiljöveckan införs de på alla våra byggarbetsplatser. De befintliga reglerna skall ersättas med de uppdaterade reglerna.

Tillsammans skapar vi en säkrare arbetsmiljö! 
 

arbetsmiljö