Norra Bro Blombacka - JSB - Rikshem

Effektivt samarbete med ramavtal

JSB och Rikshem har etablerat ett 10-årigt ramavtal med syftet att effektivisera byggprocessen, minska kostnaderna och öka produktiviteten. Genom nära samarbete strävar de tillsammans efter att optimera byggprojekten samtidigt som Rikshem tidigt ges möjlighet att få en överblick över projektens omfattning och kostnader redan i tidiga skeden. JSB har redan framgångsrikt genomfört flera projekt åt Rikshem enligt avtalet.

Sedan 2019 har JSB ett ramavtal med Rikshem för projekt över hela landet. Syftet är att genom ett nära samarbete effektivisera byggprocessen för att höja produktiviteten och motverka höga byggkostnader. Första steget i ett nytt projekt är att JSB lämnar ett initieringspris så att kunden kan ta ställning till projektet på ett övergripande plan. Därefter görs en förstudie för att  JSB ska kunna lämna ett entreprenadpris. I förstudien hanteras frågor som geotekniska undersökningar och kontakter med myndigheter. Ramavtalet ger Rikshem möjlighet att tidigt i processen få en överblick av projektets omfattning och dess kostnader. Kunden får moderna, effektiva och hållbara hus till ett konkurrenskraftigt pris och kan använda erfarenheter från tidigare projekt när nya avrop görs inom ramavtalet.

För Rikshem har JSB slutfört ett projekt om 103 lägenheter i Umeå och ett annat om 130 lägenheter och 4 lokaler i Södertälje. Just nu pågår byggnation av 141 lägenheter i Norrköping och 37 lägenheter i Uppsala. Projekten tar utgångspunkt i JSB:s koncepthus och Rikshem har möjlighet att påverka husens utseende och planlösning.

Nyfiken på JSB:s Koncept hus? kolla på de här.