JSB bygger Barkabyskolan i Järfälla

JSB Construction AB och Järfälla kommun har tecknat entreprenadavtal för om- och nybyggnation av Barkabyskolan i Järfälla.


JSB Construction AB står som totalentreprenör för byggnationen av barkabyskolan i Järfälla. Projektet består av tre huvuddelar. Nybyggnation av matsalsbyggnad, ombyggnation av befintlig byggnad och renovering av skolgård. Den totala byggytan uppgår till 1135 m2 (BTA) samt skolgård på ca 10 000 m2.

Den första huvuddelen innefattar uppförande av en ny matsalsbyggnad innehållande storkök och matsal med plats för 187 matgäster. Matsalsbyggnaden byggs helt i KL-trästomme. Byggnaden kommer att vara möjlig för uthyrning kvällstid och ge en möjlig samlingsplats i stadsdelen.

Skolgården är en den andra huvuddelen och omfattar hela skolområdet som kommer att ses över samt renoveras, bland annat med omfattande åtgärder av servisledningar i mark, för att säkerställa en fullvärdig och modern utemiljö för barnen. Renoveringen tillåter återställande av skolgårdens ursprungliga arkitektoniska karaktär med moderna inslag.

Den tredje huvuddelen omfattar rivning, renovering och ombyggnad av den befintliga matsalsbyggnaden som kommer att byggas om till skollokaler för bibliotek, hemkunskap och fritids.

Upphandling av projektörer och entreprenörer är i gång och beräknad produktsstart är juni 2024 med beräknad överlämning av den sista huvuddelen hösten 2026.

avtal
byggbranschen
entreprenader
samhällsfastigheter