JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för nybyggnation av Lillsidanskolan med aktivitetscenter i Enköping för Enköping kommun.

JSB bygger Lillsidanskolan för Enköping kommun

JSB Construction AB tilldelas entreprenadkontrakt för nybyggnation av Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter i Enköping för Enköping kommun.

JSB Construction AB står som totalentreprenör för nyproduktionen av Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter, innehållande idrottshall, fritidsgård och omklädningsrum. Projektet kommer att genomföras i etapper och kommer att pågå under flera år. Byggstart är planerad till sommaren 2023 och samtliga etapper beräknas vara färdigställda under 2027.

Lillsidanskolan ska ersätta den befintliga Västerledsskolan och Enöglaskolan och kommer att ha plats för ca 930 elever från förskoleklass till årskurs 9. Lillsidanskolan har en hög arkitektonisk utformning med fokus på hållbarhet. Byggnaden kommer att ha en stomme av trä och en fasad av tegel, med underliggande skyddsrum och källare. Projektet byggs enligt miljöbyggnad silver.

Christer Zetterberg, arbetschef på JSB i Uppsala är glad över uppdraget och betonar att Lillsidanskolan är ett viktigt projekt för Uppsalaavdelningen och JSB:s fortsatta etablering i området:

– Jag är mycket glad och stolt över att JSB blivit tilldelade entreprenaden för Lillsidanskolan och Västerledens Aktivitetscenter. Projektet kommer att skapa en bra grund och sysselsättning för många människor i de närmaste åren. ­­Jag ser också fram emot att samarbeta med Enköping kommun och samarbetsparter för att säkerställa ett säkert, hållbart och effektivt genomförande av projektet.
entreprenader
Uppsala
samhällsfastigheter