Liljekonvaljen 2022

Liljekonvaljen

I Habo strax utanför Jönköping står det allra första koncepthuset Bo Punkt för det allmännyttiga bostadsbolaget Habo Bostäder. Projektet Liljekonvaljen är också det första koncepthuset som byggdes inom Sveriges Allmännyttans 6-åriga ramavtal för en ny generation kombohus.

I Augusti 2021 påbörjades bygget av ett nytt bostadshus i Kvarteret Liljekonvaljen. Det nya huset, ett tegelrött femvåningshus, blir en förtätning av den befintliga fastigheten och byggs på en stor innergård. Habo Bostäder har anpassat huset så att det smälter väl in med husen runt omkring och i omgivningen.

Bostadshuset innehåller 27 lägenheter och en gemensamhetslokal i bottenplanet. Huset blir ett kategoriboende för seniorer, men inte ett regelrätt trygghetsboende med anpassade lägenheter. Lokalen i markplan kommer att utnyttjas som mötespunkt för kommunens seniorer.

Byggs inom Allmännyttans ramavtal
Habo växer och därmed även behovet av hyresrätter. Redan i planeringsstadiet av de nya lägenheterna i kvarteret Liljekonvaljen kom man snabbt fram till att ett koncepthus var det bästa alternativet. Man avvaktade därför allmännyttans ramavtal för att se om något av husen i upphandlingen passade behovet.

Christian Nilsen är Bostadsbolagschef på Habo Bostäder:
  – Att bygga standardiserade hus är smidigt. Beställningen görs enkelt och det går snabbt at komma igång med bygget. Det var framförallt husets låga energiförbrukning och att huset passade så bra in i det befintliga området som gjorde att vi landade på just Bo Punkt.

Koncepthuset Bo Punkt är ett flerfamiljshus med många olika bostadslösningar. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.
Habo Bostäder har valt grundutförandet av huset, men med inglasade balkonger och solceller på taket som extra tillval. Miljöhus och cykelgarage kommer byggas till. Byggnationen beräknas vara klart under hösten 2022.


 

Kontakt
Johan Persson
Affärsområdeschef JSB Bostad

Byggfakta

Projekt
Konceptbostäder
Bo Punkt
Bostäder
Kund
Habo Bostäder
Plats
Habo
Status
Färdigställt september 2022

Att bygga standardiserade hus är smidigt. Beställningen görs enkelt och det går snabbt at komma igång med bygget.

Christian Nilsen, Bostadbolagschef Habo Bostäder