Östralycke

Östralycke

Efter ett sex år långt om- och nybyggnadsprojekt är vårdboendet Östralycke Karlshamn ett av Sveriges mest moderna vårdboenden. JSB och kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder skrev kontrakt för ett partneringprojekt i fyra etapper redan 2014. I den sista etappen har man byggt en helt ny byggnad för både boende och personal.

Precis som i resten av Sverige ökar antalet äldre i Karlshamns kommun. Det medför att behovet av vård, omsorg och anpassade boendeformer också ökar. På äldreboendet Östralycke i stadsdelen Korpadalen ville man göra plats för fler och samtidigt ge de boende mer utrymme. Befintliga lokaler behövde moderniseras och en av byggnaderna behövde ersättas helt för att möta de behov verksamheten har idag.  

Etapp 1–3 bestod främst av upprustningar av befintliga lokaler. Gamla lägenheter revs och ersattes av 92 nya, tillgänglighetsanpassade boenden på omkring 35 kvm. Alla lägenheter utrustades med bland annat höj- och sänkbar inredning, lyftskenor och digitala lås som styrs via de boendes armband. Boendet fick också en barriärtvättstuga – den andra av sitt slag i Sverige.

I den fjärde och sista etappen av projektet uppförde JSB en ny byggnad i tre våningar med 46 tillgänglighetsanpassade lägenheter, ett storkök, en matsal för 300 personer, kontor och personalutrymmen. Partneringorganisationen utökades för att innefatta installatörer av el, VS och ventilation. I juni 2019 lämnade man över nycklarna till verksamheten.

Byggfakta

Projekt
Samhällsfastigheter
Entreprenad
Kund
Karlshamnsbostäder
Plats
Korpadalen, Karlshamn
Status
Färdigställt juni 2019