Byggservice
JSB:s verksamhet inom byggservice är inriktad mot ny- och ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll. Kunder är i huvudsak industrier samt fastighets- och försäkringsbolag.
Vad är Byggservice?

Byggservice ska bygga på flexibla lösningar, tilltro och duktiga yrkesarbetare. Det är ofta ett löpande samarbete som bygger på goda och långa relationer där JSB har god kännedom om fastigheter och både sköter om löpande renoveringer och akuta uppdrag. Byggservice är inriktat på mindre arbeten, så som renoveringar, ombyggnationer men även mindre nybyggnationer.Det riktar sig mot en bred marknad, både privat och offentlig. Allt ifrån försäkrkingsskador, till diverse renoveringsarbeten kan byggservice hjälpa till med. Man räknar på och lämnar offerter på olika projekt och jobbar även utifrån avtal med olika kunder.

Byggservice är att i princip varje dag ställas inför nya utmaningar och situationer som kräver att vi snabbt och kostnadseffektivt hittar en lösning.
Christoffer Pålsson, byggservicechef Kronoberg
Var är Byggservice?

JSB:s byggserviceavdelning befinner sig i Södra Sverige med etablering i Blekinge, Skåne och Kronoberg.

Blekinge

I Blekinge har JSB två byggservicechefer; Patrik Eriksson i Karlshamn & Kallinge och Marcus Holst i Karlskrona. Byggservice för Patrik i Karlshamn och Ronneby betyder flexibla lösningar, tilltro och duktiga yrkesarbetare. Med hjälp av 4 arbetsledare och cirka 35 yrkesarbetare täcker man hela västra Blekinge. Detta arbete kompletteras av byggservice i Karlskrona, vilket betyder att man tillsammans täcker hela Blekinge. I Nättraby, Karlskrona har man dessutom en snickeriverkstad där man bland annat renoverar fönster och dörrar.

Vi har kunskapen och yrkeskunnandet som krävs. Alla yrkesarbetare och arbetsledare är väldigt sociala och kompetenta, vi är inte nöjda förrän kunden är det. Vi håller alltid vad vi lovar.
Marcus Holst, byggservicechef Karlskrona
Kronoberg

I växjö har man ca 20 personer som jobbar med byggservice, både Arbetsledare och Yrkesarbetare. Huvudsysslan där, precis som för de andra byggserviceområdena, är att hitta ramavtal med bland annat kommuner och försäkringsbolag. Man jobbar dock även till viss del med privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Byggservicechef i Växjö, Henrik Magnusson, skulle vilja beskriva inte endast byggservice utan hela JSB som ett väldigt stabilt företag, och med detta kommer garantin om kvalité.

Skåne

Malmös byggservicechef är Leif Larsen Lilja. JSB:s byggserviceavdelning i Malmö jobbar runt om i hela Skåne. Man jobbar mycket med bostadsrättsföreningar, ramavtal och man räknar på både mindre och lite större jobb. Leif lägger mycket vikt på kompetensen och yrkesstoltheten hos yrkesarbetarna och menar att deras fokus på "hårt arbete genom hela projektet" säkrar kvalité och tillsammans med sina arbetsledare Andreas Svensson och Luan Beiqi har dem en stabil grund.

På vårt kontor i Kristianstad är Christoffer Pålsson Byggservicechef som även han är uppbackad med arbetsledaren Jacob Engvall. Tillsammans med Malmös byggservice lyckas dem täcka stora delar av Skåne.