JSB och Karlskrona kommun har tecknat avtal gällande om- och tillbyggnation av Holmsjö förskola i Karlskrona. Ett projekt som innefattar en tillbyggnation på två våningar samt renovering av befintlig fastighet.

JSB bygger om och till Holmsjö förskola i Karlskrona

JSB Construction AB och Karlskrona kommun har tecknat avtal gällande om- och tillbyggnation av Holmsjö förskola i Karlskrona. Ett projekt som innefattar en tillbyggnation på två våningar samt renovering av befintlig fastighet. Ordervärdet på totalentreprenaden är ca 25 miljoner kronor.

JSB Construction AB står som totalentreprenör av om- och tillbyggnationen av Holmsjö förskola strax utanför Karlskrona. Förskolans befintliga byggnad ska renoveras och får en tillbyggnad som ersätter en tillfällig paviljong. Utbyggnaden gör att skolans två avdelningar utökas med ytterligare två. Byggnationen innebär en samlad gårdsyta för förskolan med bättre och lugnare förutsättningar för barnens vila.

Tillbyggnationen är i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA). Start för projektet är september och förskolan beräknas stå klar för överlämning i november 2023.

- Vi är väldigt glada att få bygga den nya delen av Holmsjö förskola och på så vis ge fler barn i Holmsjö möjlighet att till en fin och trygg start i livet, säger Andreas Karlsson Arbetschef på JSB i Blekinge.

entreprenader
byggbranschen
Förskola
Karlskrona