Projekt Galaxen skapar fler bostadsmöjligheter!
JSB bygger för fler och skapar ytterligare bostäder i Växjö.
Galaxen i Växjö

Projektet Galaxen innefattar en totalentreprenad av bostäder. Det är 72 stycken lägenheter och ett projekt på ca 107 miljoner kronor. Projektet som påbörjades den 22 april beräknas att vara färdigställt till våren 2021.

JSB skapar tillväxt

Beställaren av projektet är Vidingehem som är ett bostadsbolag som ägs av moderbolaget VKAB, vilket i sin tur ägs av Växjö kommun. Detta projekt är Vidingehems största bostadsprojekt någonsin. JSB fick detta jobb tilldelat sig för cirka 2 år sedan, men byggprocessen har precis startat. Anledningen till detta är att projektet tidigare blivit överklagat, men nu är processen som sagt igång. 

 

JSB brinner för att bygga bostäder vilket ger möjlighet till tillväxt i samhället. Vi kan med stolthet se att vi är med och utvecklar Växjö stad med ännu fler nya bostäder. 

Bilder lånade av Vidingehem