VR utbildningen rullar vidare!
Vi fortsätter att utbilda vår personal runt om i landet.
Utbildningen åkte vidare till Sölvesborg

Mats Björnlund, Arbetsmiljöspecialist på JSB, berättar att kvartdammsutbildningen i VR miljö i dag flyttade ut till verksamheten.

"JSB genomför en omfattande om- och tillbyggnad av Falkviksskolan i Sölvesborg och vi lät vår personal på arbetsplatsen genomföra utbildningen. Det gick alldeles utmärkt. Utbildningen avslutas med ett prov och resultatet av genomförda prov visar att VR är ett mycket effektivt sätt att lära sig på.", säger Mats. 

 

Alexander från OneReality var på plats och vägledde deltagarna genom utbildningen på ett föredömligt sätt. JSB, OneReality och Ramirent fortsätter sitt framgångsrika samarbete. Nästa ort för utbildning blir för vår personal i Kristianstad.

"Vi på OneReality har varit runt i halva Europa, bland annat Barcelona, London och Stockholm, under veckan där vi har visat och berättat om utbildningen och utbildningsformen. Intresset är stort och JSB ligger i den absoluta framkanten. När det gäller Kvartdammsutbildningen skulle jag vilja påstå att JSB är en ”the worlds first”. Att JSB dessutom utbildar hela personalen på detta sätt är både viktigt och ledande.", säger Mats Eliasson, VD OneReality.