Vi bygger för fler

Röster om JSB

“Som jag ser det, är jag med och ger hem nytt liv”

Cajsa Holmqvist
Träarbetare
Cajsa Holmqvist

“Det är med stolthet jag kan säga att jag har varit delaktig i att bygga detta”

Marcin Fijolek
Entreprenadchef
Marcin Fijolek

“Jag räknar på hur vi bygger för fler så att det håller hela vägen ekonomiskt och praktiskt”

Niklas Isaksson
Kalkylingenjör
Niklas Isaksson

Vi bygger för fler

Sverige har bostadsbrist. Vi har haft en snabb befolkningsökning, men det är inte hela förklaringen. Vi har brist på bra boenden som alla har råd med. Bristen på bra bostäder sträcker sig långt utanför våra största städer. 2020 angav 74% av kommunerna ett underskott på den lokala bostadsmarknaden. Samtidigt ökar efterfrågan på boenden av alla storlekar, framför allt i centralorterna. Det är viktigt att bygga mer där Sverige växer. Ett ansvar JSB vill axla.
380

Medarbetare

i hela landet
100

Topp-hundra attraktiv

arbetsgivare för unga talanger*
6+

Anledningar

att jobba på JSB

JSB måste

Vi på JSB måste göra mer. Vi måste fortsätta utveckla vårt erbjudande och våra arbetssätt så att vi kan möta framtidens utmaningar. Vi måste rekrytera både fler och bredare. Vi måste fortsätta satsa på kompetensutveckling. Vi måste fortsatt vara en stark röst för en sund byggbransch.

Våra kunder måste

Våra kunder måste göra mer. De måste ställa krav på bra arbetsmiljö hos sina leverantörer och underleverantörer. De måste våga vara öppna för nya samverkansformer där transparens, förtroende och nära samarbete är självklarheter. De måste efterfråga hållbara lösningar och utmana oss att tänka nytt.

Branschen måste

Branschen måste göra mer. Vi måste samarbeta i frågor om säkerhet och sund konkurrens. Vi måste sätta prestige i att bygga för fler. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi måste jobba aktivt för en jämlik och inkluderande byggbransch där alla känner sig välkomna.

Beslutsfattarna måste

Beslutsfattarna i Sverige måste göra mer. De måste underlätta nybyggnation av samhällsfastigheter och bostäder. De måste se till att fler unga kan komma in på bostadsmarknaden. De måste vara ett mer aktivt stöd till byggbranschens engagemang för en sundare branschmiljö och fortsätta driva igenom initiativ som försvårar ekonomisk brottslighet och svart arbetskraft.