Första spadtag för 35 nya bostäder i Lycksele

Torsdagen den 15 juni sattes spaden i marken för 35 nya hyresrätter i Lycksele. Bostäderna är avropade genom Sveriges Allmännyttas ramavtal som gör det enklare att bygga bra och kostnadseffektiva bostäder. JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet Vågen 5 och beställare är Lycksele Bostäder.

Byggnationen av Lycksele Bostäders nya bostadshus är nu officiellt i gång. På plats för det traditionsenliga spadtaget var Stefan Hansell, Projektchef JSB Bostad, Peter Lindholm och Josef Nygren vd samt Styrelseordförande för Lyckselebostäder.

Det nya bostadshuset kommer att byggas på den gamla ”Tingshustomten” där stadens tidigare tingshus stod tills det tragiskt brann ned 2004. Bostadshuset som är baserat på JSB:s koncepthus Bo Punkt, blir ett reveterat 6-våningshus innehållande 35 hyresbostäder från 1 - 3 rum och kök. För att knyta an till historien så har Lycksele Bostäder valt att sätta sadeltak över balkongerna och bygga balkongerna mot varandra i mitten av huset för att påminna om det gamla tingshuset. Den totala byggytan är 2990 m2 (BTA) och huset beräknas står klart november 2024.

Byggnaden byggs som standardiserade koncepthus och ingår i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus. Koncepthuset Bo Punkt innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval som gör det enkelt att bygga bra och kostnadseffektiva bostäder med hög flexibilitet och kvalitet.


bostäder
byggbranschen
entreprenad
kombohus
Lycksele