Det allra första färdigställda Kombohuset inom Sveriges Allmännyttas ramavtal, en ny generation kombohus, har nu invigts i Habo. JSB står som leverantör till huset Bo Punkt i Habo och beställare är Habo Bostäder. Foto: Marcus Vilson

JSB är först ut: Här invigs det nya Kombohuset

Det allra första färdigställda Kombohuset inom Sveriges Allmännyttas ramavtal, en ny generation kombohus, har nu invigts i Habo. JSB står som leverantör till huset Bo Punkt i Habo och beställare är allmännyttiga bostadsbolaget Habo Bostäder.

Nu har det allra första Kombohuset i den nya generationen invigts med en högtidlig ceremoni. Ett sjuttiotal personer kom för att delta och titta närmare på Bo Punkt-huset i Habo.

Bo Punkt är ett flerfamiljshus med många olika bostadslösningar. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Habo Bostäders nya fastighet är ett tegelrött femvåningshus med 27 lägenheter för seniorer, en gemensamhetslokal i bottenplanet och egen elproduktion med hjälp av solceller på taket. Det invigdes med trumpetare och symboliska solrosor.

– Jättekul att Habo Bostäder är först ut, ett litet bostadsföretag som vågade ta steget och bygga det allra första huset i vårt senaste ramavtal! Nu ser vi fram emot att snart få inviga fler Kombohus, säger Åsa Johansson, ordförande i Sveriges Allmännytta.

– Tack vare Kombohusen har vi kunnat bygga snabbt, ekonomiskt, miljömässigt och snyggt. Som litet bostadsbolag behöver man stora, starka och bra kompisar, så vi är mycket glada över att vi har fått ha Sveriges Allmännytta med oss i den här byggresan, säger Ulrika Rosander, vd på Habo Bostäder.

– Det är alltid roligt att inviga hus till hyresgäster som väntar på ett nytt hem, säger Pether Fredholm, ordförande för JSB. Nu har vi ju en speciell omvärldssituation, med krig och stigande energipriser och inflation, men med det här samarbetet och sättet att bygga kan vi fortfarande hålla lägre kostnader. Det är ännu viktigare idag, fortsätter han.

Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, lyfter fram betydelsen av det goda samarbetet mellan bostadsbolag, kommun, byggföretag och Sveriges Allmännytta i byggprocessen i Habo.

– Tack vare detta står det nu ett oerhört snyggt Kombohus i Habo, med fantastisk fin kvalitet och oerhört bra energiprestanda, säger hon.

Långsiktig partner
JSB har sedan 2011 tagit fram och byggt standardiserade typhus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag. Under de senaste 10 åren har JSB tagit tillvara på erfarenheter och successivt utvecklat och byggt upp en organisation som är specialiserad för att bygga priseffektiva, standardiserade bostäder med hög standard. I ramavtalet för en ny generations kombohus är JSB leverantör till två flerfamiljshus, Bo Punkt och Bo Lamell.

 

 

bostäder
kombohus