Magnus Lindskog strategisk inköpare på JSB i digitalt möte med styrgruppen.

JSB Construction AB och Beijer Byggmaterial tecknar nytt flerårigt avtal med fokus på utveckling och samarbete

JSB Construction AB fortsätter med Beijer Byggmaterial som leverantör av byggmaterial i ett rikstäckande avtal som sträcker sig till mitten av 2023. Beijer Byggmaterial är sedan tidigare en stor leverantör till JSB. Det nya avtalet har ett tydligt fokus på samarbete och utveckling.

- För JSB är det viktigt att ha en samarbetspartner som är delaktig i hela vår process, från kalkyl till eftermarknad. Ett nära samarbete med Beijers olika funktioner gör att vi tillsammans kan utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra processer och byggande. Samarbetet med Beijer sträcker sig längre än bara köpet av brädan, vi har behov av en löpande dialog och expertkunskapen, säger Magnus Lindskog, Strategisk inköpare JSB.

Via en operativ styrgrupp med representanter från både Beijer och JSB följs utvecklingen löpande under hela byggprocessen. Ett viktigt fokusområde är arbetet kring miljö- och hållbart byggande som kommer få ett ännu större fokus framöver.

- För oss är det viktigt att samarbeta med en leverantör som jobbar aktivt med sin egen verksamhet gällande hållbarhet. Med Beijer som leverantör säkerställer vi en stor tillgång till miljöklassade byggmaterial med spårbarhet rikstäckande.

För Beijer Byggmaterials del är det ett viktigt avtal som nu förlängs med en av de större kunderna.
Sedan 2015 har Beijer Byggmaterial också haft specifikt avtal med JSB Bostad som i sin tur bland annat levererar bostadsprojekt till Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag.

- Beijer och JSB har haft en otrolig utveckling tillsammans, där vi varit leverantör till 3 500 lägenheter inom Allmännyttan. Vår rikstäckande goda spridning gör att vi kan säkerställa goda leveranser och service då JSB etablerar sig stort på flera orter i Sverige. Vi är otroligt glada för det fortsatta förtroendet som vi fått av JSB och ser fram emot att tillsammans utveckla vårt samarbete ännu mer, säger Torbjörn Euström kundansvarig hos Beijer Byggmaterial.

Avtalet mellan JSB Construction AB och Beijer Byggmaterial stäcker sig t.o.m. 2023.

utveckling
avtal
hållbarhet