3-våningshus för Östralycke äldreboende
Upprustningen av Östralycke äldreboende i Karlshamn fortsätter. På uppdrag av Karlshamnsbostäder har JSB under hösten rivit ett av de befintliga husen och kommer nu att uppföra en helt ny byggnad på samma plats.

– Det blir ett hus på tre våningar som framför allt ska innehålla storkök, matsal samt vårdboende, säger Hannes Bagewitz, arbetsledare på JSB. Vårdboendet kommer att bestå av ett drygt 40-tal rum. Även gemensamhetslokaler och kontor ryms i den nya byggnaden.

 

Utrymmena på Östralycke blir betydligt större i det nya huset jämfört med det som nu har rivits. Ytan ökar från 1 800 kvm till 7 200 kvm. Byggnationen beräknas vara avslutad våren 2019.