Arbetet i Videum Science Park i Växjö går enligt plan
Projektet med Hus Charlie i Videum Science Park i Växjö går vidare enligt plan och huset har nu tätt tak inför vinterns arbeten.