JSB bygger ny förskola i Nynäshamn
Nynäshamn får en ny förskola med plats för 120 barn. Förskolan Cykelskogen beräknas stå klar i slutet av 2018 och blir JSB:s tredje pågående projekt i Stockholmsområdet tillsammans med två projekt inom JSB Bostad i Tullinge och Tyresö.

Förskolan Cykelskogen är en satsning på flexibla pedagogiska miljöer både ute och inne med en god arbetsmiljö för både personal och barn.
Lösningarna ska även vara miljömässigt och ekonomiskt hållbara, från säkra trafiklösningar till en energieffektiv byggnad som passar in i sin omgivning.

 

Förskolan som kommer att ha plats för 120 barn byggs i två våningar, vilket ger fördelar som bland annat utrymme för en större gård samtidigt som byggnadens energiförbrukning blir lägre jämfört med ett enplanshus.

 

Vid byggstarten medverkade barn och pedagoger från närliggande Rumba förskola, politiker, arkitekter, bygg- och markentreprenörer, projektledare och många andra.JSB:s VD Pether Fredholm gladdes åt det breda samarbetet och engagemanget från alla inblandade.
 

– Vi är väldigt stolta över att få bidra till Nynäshamns utveckling och bygga en modern förskola som ger de bästa förutsättningarna för barnens och personalens verksamhet och trivsel.
Pether Fredholm.

JSB:s VD Pether Fredholm och Ellinor Magnusson, fastighetschef Nynäshamns kommun.