JSB, stjärnarkitekt och utvecklingsexpert
Nu är det officiellt att JSB slår sig samman med den berömda arkitekten Gert Wingårdh och bostadsutvecklaren Torsten Kai-Larsen!
Nu bildas SBU Framtid AB

Kom ihåg SBU Framtid AB! Det är namnet på utvecklingsbolaget som JSB, Gert Wingårdh och Torsten Kai-Larsen startar ihop. Med förvärvet följer även det helägda dotterföretaget Svensk Bostadsutveckling AB.

 

Asarumsföretaget JSB Construction, som etablerat kontor i flera städer i Sverige, fortsätter expandera på nya sätt. Nu med ännu ett samarbete och bolag på listan!
Wingårdh är den välkända arkitekten, tv-aktuell med serien ”Husdrömmar” på SVT, och Kai- Larsen kompletterar gruppen med sin kompetens, omfattande nätverk och många års erfarenhet av bostadsutveckling i Sverige.

 

Flertal mycket intressanta bostadsprojekt i Mälardalen, Södertälje och Karlskrona är i full gång. Wingårdh står bakom arkitekturen för samtliga.

– Tillsammans har vi en enorm genomförandekraft. Vi är alla visionärer med olika expertområden men med samma mål. Nämligen att helt enkelt ge fler möjlighet att bo bättre, säger Gert Wingårdh.

Projekten har ett totalt försäljningsvärde om lite över 1 mdr kronor och ett entreprenadvärde för JSB om ca 700 mnkr de närmaste 4-5 åren.

Tillsammans kan vi bilda något nytt och spännande - priseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning!"
Pether Fredholm, VD JSB