Hunnebostrand Sotenäs
Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation av bostäder
Byggtid: 
2015-09-01 to 2016-09-01
Beställare: 
Sotenäsbostäder AB
Plats: 
Hunnebostrand