Nybyggnation Vilbokens Förskola

Efter ett års hårt arbete har nu de första barnen börjat på Vilbokens Förskola.

Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation Förskola
Byggtid: 
2016-01-01 to 2016-11-01
Beställare: 
Olofströms Kommun (Bild från Olofströmshus)
Plats: 
Olofström

I Januari 2016 påbörjades arbetet och i Januari 2017 kunde barnen börja på den nya förskolan.  Kent Gustavsson, Platschef Entreprenader JSB, berättar om den långa resan; Förutom att det blev en jättefin förskola, skedde det väldigt mycket under resans gång. Vi började i Januari, 1400 kvadratmeter som skulle vara klart på 10 månader, och dessutom på en tomt som drog med sig massor med utmaningar. Tre tunga månader av markarbeten, platta och grundplintar följdes utav ett väldigt effektivt arbete med stommen. Sedan kom semestertiderna, vi fick börja leta efter yrkesarbetare som var villiga att jobba under semestern. Vi toppade arbetsstyrkan med 22 egna gubbar. Y-taket blev klart lagom till sensemstern och sedan var det isolering samt gipsning av väggar i två månader. I mitten av Juni började fasad-murningen där både valet av tegel och murning blev riktigt bra. Hösten var ett pusslande med att få mycket gjort, på många ställen, med mycket folk. Mark gjorde ett fantatiskt jobb trots de svåra förhållanden med lera och frost vid planteringen av gräs och växter.  

Jag vill tacka alla som var involverade i detta projektet. Det hade aldrig funkat ifall inte alla gick in med rätt inställning. Vi är supernöjda med våra underentreprenörer, det gäller även beställaren med Lars-Göran i spetsen.
Kent Gustavsson, Platschef Enreprenader

Bildmaterial: Olofströmshus AB